GOOD SOCIETY

วันที่ 19 ต.ค. 64 ผู้จัดการโรงแรมและพนักงานเดินทางมาฉีดวัคซีนอีกเข็ม อีกขั้นของมาตรการความปลอดภัย

วันที่ 19 ต.ค. 64 ผู้จัดการโรงแรมและพนักงานเดินทางมาฉีดวัคซีนอีกเข็ม อีกขั้นของมาตรการความปลอดภัย และดูแลผู้เข้าพักอย่างเต็มที่ พนักงานเจเคลิฟวิ่งทุกคน ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มสองแล้วทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *